069
Genezen Worden van de Realiteit (2007)In 2001 I spontaneously started preparing an animation film dedicated to “Kom op Tegen Kanker”. I never sent it anywhere because I didn’t know where I could send it to, because I suddenly thought that this organisation wasn’t really waiting for this kind of support. So I stopped the final processing.

As a starting point, I had used a drawing that I made a couple of years before, in 1994, at the Belgian seaside. The basis is a castle-villa, drawn from the beach. Three large staircases lead towards it, clouds are driven behind it. In one way or another this inspired me to have two flying figures evolving in front of and next to this house. With thin sound in the background.

For me this house represents a feeling of happiness which is difficult to reach, but which has the potential to fulfill a promise in all its variations and possibilities.

In 2001 ben ik spontaan begonnen met de voorbereiding van een animatiefilm, opgedragen aan Kom op Tegen Kanker. Ik heb dat nooit opgestuurd omdat ik niet wist waar ik dit naartoe moest sturen, omdat ik ineens bedacht dat men daar bij de organisatie waarschijnlijk niet echt zat te wachten op steun in deze zin. Ik ben toen dan ook gestopt met de verdere afwerking.

Ik had als uitgangspunt een tekening genomen die ik enkele jaren tevoren, in 1994, aan de Belgische kust maakte. De basis is een kasteel-villa vanop het strand getekend. 3 grote trappen leiden ernaartoe, wolken drijven achterdoor. Op de 1 of andere manier inspireerde me dit om 2 vliegende figuren voor en naast dat huis te laten evolueren. Met ijle klank erachteraan. 

Dit huis vertegenwoordigt voor mij een geluksgevoel dat moeilijk te bereiken is, maar dat de potentie heeft, om in al zijn variaties en mogelijkheden een belofte na te komen

Computer animation
Duration: 07:57
  • Camera: AMVK
  • Editing: AMVK
  • Animation: AMVK
  • Soundtrack: ‘Time is reallly good’ AMVK (2006)
    5141 views