008
De 4 Uitersten (1984)

(The 4 Extremities)


A film built according to the logic of the Spiritual Exercises of Saint Ignatius of Loyola, founder of the Jezuite Order. Death, the Judgement, Hell and Divine Glory are the 4 extremities of the Jezuites. Those are the phases one has to go through to attend a state of mercy wherein sin, Evil, can be restrained. I figured out my own extremities whereby I conclude, through banality and repetition, sacrifice and devotion, that Evil exists by the grace of Good, and vice versa.

Een 6 minuten durende 16mm  animatiefilm die werd opgebouwd volgens de Geestelijke Oefeningen van Sint Ignatius  van Loyola (1535) , stichter van de Jezuietenorde.  De dood, het Oordeel, de Hel en de Hemelse Glorie zijn de 4 uitersten van de Jezuieten. Het zijn de stadia die men doorlopen moet om die staat van genade te bereiken waarin de zonde, het Kwaad, bedwongen wordt. Ik maakte mijn eigen uitertsen waarbij ik via de banaliteit en de herhaling, de opoffering en de devotie, tot de conclusie kom dat het Kwade slechts bestaat bij de gratie van het Goede, en omgekeerd.

16mm film
Duration: 05:57
  • Camera: AMVK, Danny Hiele
  • Editing: AMVK
  • Animation: AMVK
  • Soundtrack: AMVK
  • Actors: Guy Cassiers, DDV, Marc Vanrunxt
  • Produced by: AMVK / Club Moral / Akademie Merksem
    5941 views