015
Atman / Wombman (1988)Ritualizing the place where the film is to be shown,  a cornerroom in the Museum of Fine Arts in Ghent, I examine the space in a physical way. I  juxtapose these recordings to details of my body filmed at home, and geometric details in other ritual spaces.

De ruimte ritualiseren waar de film zal vertoond worden, een hoekkamer in het Museum voor Schone Kunsten te Gent, door de ruimte op een fysieke manier te onderzoeken. Ik maak een juxtapositie van deze opnamen met details van mijn lichaam die ik thuis filmde, en geometrische details in andere rituele ruimten.

Super8 film
Duration: 03:19
  • Camera: AMVK
  • Editing: AMVK
  • Soundtrack: AMVK
  • Produced by: Club Moral
    5811 views