075
Overhandig dat Geweer (2008)Lust and death, perplexity and disarmament. A way to juxtapose found images against each other. On the one hand a photograph of a hunter in civil clothes, 1940s, the gun at the horizon line, aimed at the frame of the photograph. On the other hand women with bare breasts in impertinent attitudes, 1960s. Doubling, simplification, neutralisation, confronting, situating. The soundtrack reduces the confrontation to a positive abstraction.

Lust en dood, vertwijfeling en ontwapening. Een manier om gevonden beelden tegen elkaar uit te spelen. Aan de ene kant een foto van een schutter in burger, jaren 40, het geweer op de horizontlijn, gericht op de kader van de foto. Aan de andere kant vrouwen met ontblote borsten  in vrijpostige houding, jaren ‘60. Verdubbeling, vereenvoudiging, neutraliseren, confronteren, situeren.
De soundtrack herleidt de confrontatie tot een positieve abstractie.

Computer animation
Duration: 06:46
  • Camera: AMVK
  • Editing: AMVK
  • Animation: AMVK
  • Soundtrack: Club Moral
  • Produced by: Club Moral
    5494 views