TheaterAanZee en Mu.ZEE hebben samen met een groot aantal partners de tentoonstelling 'Het museum van de eigenzin' samengesteld. Het uitgangspunt is om creativiteit in een zo breed mogelijke zin te benaderen. Welke houding nemen we tegenover kunst aan? Wat is normaal en wat beschouwen we als een afwijking? ‘Kunst en geestesziekte zijn allebei concepten met heel wazige contouren’, schrijft psychiater, kunstenaar en musicus Erik Thys.

'Het museum van de eigenzin' gaat niet op zoek naar een gemeenschappelijke grond, maar toont verschillende en soms ‘verstorende’ benaderingen. Dirk Pauwels, als gastcurator TAZ#2017, brengt een selectie kunstwerken uit de jaren zeventig, onder zijn begeleiding gemaakt in het psychiatrisch ziekenhuis Caritas in Melle. KAOS*, kunstatelier in Elsene, werkt samen met kunstenaars met of zonder psychiatrische aandoeningen. Villa Voortman en Museum Dr. Guislain, allebei in Gent, presenteren een nog andere invalshoek. Peter Defurne toont kunstenaars betrokken bij de vzw WanderArt te Oostende en Mu.ZEE kijkt naar de eigen collectie.

De titel verwijst naar het nooit gerealiseerde Haus des Eigensinns, het ‘museum van de waanzinnige schoonheid’, te Berlijn. Vergeet de insider en de outsider. Wat als we een nieuwe taal ontwikkelen bij elke nieuwe ontmoeting.


TAZ and Mu.ZEE together with many partners have put together the exhibition 'The Museum of the Maddening Beauty'. The starting point is to engage with creativity in as broad a sense as possible. What is our attitude to art? What is normal and what do we regard as an aberration?
“Art and mental illness are both concepts with very blurred contours”, writes Erik Thys, a psychiatrist, artist and musician.

'The Museum of the Maddening Beauty'  is not looking for common ground, but displays different and sometimes ‘disturbing’ approaches. Dirk Pauwels, as TAZ#2017 guest curator, provides a selection of artworks from the seventies made at the Caritas psychiatric hospital in Melle. KAOS, an art studio in Ixelles, works with artists with or without psychiatric disorders. Villa Voortman and Museum Dr. Guislain, both in Ghent, present yet another perspective. Peter Dufurne exhibits artists involved in the not-for-profit association WanderArt in Ostend and Mu.ZEE shows its own collection.

The title refers to the never realised Haus des Eigensinns, the ‘museum of maddening beauty’, in Berlin. Forget about insiders and outsiders. What if we develop a new language for every new encounter?The Museum of the Maddening Beauty


from 29 Jul 2017 to 12 Nov 2017
in Mu.ZEE, Oostende, Belgium.


2733 views